A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Non-profit Kft. a FOF2019 kódjelű pályázatán támogatta „Az iskolapadtól a munkaasztalig” – fogyatékosságügyi szolgáltatásfejlesztési mintaprogram pályakezdő fiataloknak (komplex rehabilitáció) című programunkat.

Pályázati programunkban egy mintaprogramot dolgoztunk ki arra, hogyan lehet motiválni és felkészíteni a fiatalokat pályakezdőként a munka világára.

Programunk valamennyi elemét a gyakorlatban kipróbáltuk, és az általunk tapasztalt módszert, mint „jó gyakorlatot” kiajánlottuk más munkáltatók számára is. Fontosnak tartottuk a szülők felkészítését is csoportfoglalkozásokon keresztül.

Bake My Day és a Vakok Iskolájának közös standja az "Érték vagy" nemzetközi konferencián 2020.01.16-17-én
Bake My Day és a Vakok Iskolájának közös standja az „Érték vagy” nemzetközi konferencián 2020.01.16-17-én

A program keretében a sajátos nevelési igényű tanulók a szakiskola befejezése előtt, vagy azt követően (pályakezdők) olyan hasznos információkat kaptak a munkaerő-piacról, és munkatapasztalatot szereztek piaci foglalkoztatás keretében, amely az elhelyezkedésüket és a pályán maradásukat segíti. Pék-cukrászüzemi termelés során, kiskereskedelmi egység (péküzlet – kávézó), piaci értékesítés keretében szerezhettek tapasztalatot a munkáról, a munkáltatói elvárásokról, a munkába illeszkedésről. Gyakorlatra tehettek szert a kézműves termékek elkészítésében, új termékek kísérletezésében és azok értékesítésében, nyílt piaci környezetben – de védett foglalkoztatás keretében.

A fiatalok felkészítése mellett a szülők számára is szerveztünk csoportfoglalkozásokat, egyéni helyzetek megbeszélése mellett szervezett előadásokkal segítettük felkészülésüket a fiatalok elhelyezkedésének támogatásában, ösztönzésében.

Programunk a pályakezdő fiatalokat célozta meg. Számukra pozitív élményt, motivációt adott az életpálya elkezdésében, hogy egy védett környezetben tudtak megtapasztalni olyan helyzeteket, ami hosszabb távon is befolyásolhatja, hogy „megragad”- e a szakmájában, a munka világában. Egyéni felkészítéssel és szakszerű tanácsadással segítettük a munkavállalásukról szóló magabiztosabb döntésüket, a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedésüket, felkészültségüket a munkába álláshoz.

Programunk a tényleges foglalkoztatást szolgálta, kezdetben alkalmi foglalkoztatással (1-2 nap próbamunka), ami akár rövidtávon is átváltható vált munkaszerződéssé, akik képesek voltak minőségi munkára (akár egyéni munkarend és munkakörnyezet mellett) és egy termelő-szolgáltató tevékenységben, a vevők közelében megfelelően teljesítettek.

Amennyiben a szakmai felkészültsége, tudása és képességei alkalmassá tették a fiatalt, vagy egyéb körülményei miatt (vidékre költözés) kedvezőbb volt számára, segítséget nyújtottunk és referenciát adtunk más munkáltatóhoz történő elhelyezkedéséhez is.

A program a péküzemünkben, péküzletünkben valósult meg, ahol megváltozott munkaképességű személyek dolgoznak. Ők adják azt a befogadó közeget, ahol a fiatalok is megtapasztalhatták a jó munkahelyi légkör előnyeit, az egymás kisegítését a munkában. Itt munkatapasztalatot szerezhettek azok a fogyatékossággal élő fiatalok, akik egy termelőüzemi környezetben, a konyhai kisegítő, sütőipari és gyors-pékségi munkás, bolti eladó szakmákban tanulmányaik befejezéséhez közeledtek, de nem volt ismeretük arról, hogy milyen egy munkahely, hogyan lehet ott beilleszkedni, egy-egy rész munkafolyamat begyakorlása mellett a teljes üzemi folyamatot megismerni.

Bake My Day és a Vakok Iskolájának közös standja az "Érték vagy" nemzetközi konferencián 2020.01.16-17-én
Bake My Day és a Vakok Iskolájának közös standja az „Érték vagy” nemzetközi konferencián 2020.01.16-17-én

A pályázati célok teljes mértékben illeszkedtek a cég stratégiájába, az élelmiszeripari termelőtevékenység és kereskedelmi szolgáltatás (péküzem, pékség-kávézó) területén szerzett gyakorlatunkat használtuk fel, sütőipari termékek új technológiával való elkészítését, elősütését, gyorsfagyasztását, értékesítésének gyakorlati oktatását és a munkafolyamatok betanítását céloztuk meg, egyszerűsített foglalkoztatás keretében, pályakezdő fogyatékos fiatalok munkatapasztalat szerzése érdekében, a szülői/családi háttér felkészítése mellett.

A pályázat megvalósítása érdekében szakmai együttműködési megállapodást kötöttünk a Vakok Szakiskolájával, ahol konyhai kisegítő, sütőipari és gyors-pékségi munkás szakmákban folyik a képzés. A Bake My Day pékség a hallgatók számára gyakorló helyet biztosít szakképzett pékvezető irányítása mellett, ahol a pék- cukrászüzem és a péküzlet munkafolyamatait teljes egészében megismerhetik, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a vásárlókkal, a megrendelőkkel, az akkreditált szervezetnél dolgozókkal.

Tapasztalataink: az iskolából kikerülő szakmát szerzett fogyatékos/egészségkárosodott fiatal felkészületlen a pályakezdésre. Ezért fontos számukra a munkavállaláshoz szükséges ismeretek oktatása, a munkatapasztalat szerzés, a munkahelyi beilleszkedés segítése. Sok esetben a szülők sem ismerik a munkába helyezés folyamatát, a védett foglalkoztatás előnyeit, így az információk számukra is nélkülözhetetlenek.

A program 2019. szeptember 01. és 2020. október 08. között valósult meg. Együttműködésünk továbbra is fennáll a Vakok Iskolájával, főállásban foglalkoztatunk a Péksuliban végzett látássérült fiatal péket. Több iskolával, pedagógussal, szülővel és a Péksuliban végzett diákkal jó kapcsolatot tartunk fenn. A Baky My Day pékség mindig nyitva áll előttük.